Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının popüler müziğe ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının popüler müziğe ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe, Sınıf ve Okulöncesi Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları; örneklemini ise adı geçen bölümlerde öğrenim gören 274 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan "Popüler Müziğe İlişkin Tutum Anketi [PMİTA]" ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmayla öğretmen adaylarının; popüler müziğe yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu, ilköğretim ikinci kademede popüler müziğin bir öğretim aracı olarak kullanılabilmesi için gereken algısal hazırlığa sahip oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine teacher candidates' attitudes regarding popular music in terms of different volabiles. Two hundred seventy four teacher candidates who study departments of Turkish Language Education, Classroom Education and Preschool Education in the Faculty of Kâzım Karabekir at the University of Atatürk have participated. The data were collected by "The Attitude Survey Toward the Popular Music" which has been developed by researchers. One way ANOVA was used to analyze of the data. By the this study it is obvious that teacher candidates' attitudes toward popular music are high level and teacher candidates have the perceptual preparation necessary for using popular music as a teaching tool in second level primary school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :