Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının insan sağlığını etkileyen etmenlere ilişkin görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2, Dokuz Eylül Üniversitesi3
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının insan sağlığını etkileyen etmenlere ilişkin görüşlerini cinsiyetlerine, üniversitelerine ve bölümlerine göre incelemektir. Bu amaçla beslenmenin, teknolojinin, zararlı alışkanlıkların, ilaç kullanımının ve fiziksel aktivitelerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri araştırılmıştır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 756 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "İnsan sağlığını etkileyen etmenlere ilişkin görüş anketi" kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi MANOVA ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda bayan öğretmen adaylarının obesitenin, alkol ve sigara kullanımının, yanlış ilaç kullanımının, radyasyonun ve spor yapmanın sağlık üzerindeki etkileri konusunda erkeklere göre daha bilinçli oldukları görülmüştür. Çalışmada dondurulmuş gıdaların kullanımı, kablosuz ürünlerin tercih edilmesi ve ilaç önerilmesi konularında bölüm değişkenine göre gruplar arasında farklılık belirlenmiştir. Ayrıca üniversite değişkeni göz önüne alındığında öğretmen adaylarının sigarayı bırakmanın zor olduğu konusundaki görüşlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın öğretmen adaylarının insan sağlığını etkileyen etmenlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi konusunda alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study was to find out the view of pre service teachers about factors affecting human health to gender, university and department. For this purposes, the pre service teachers' view about the effect of nutrition, technology, harmful habits, drug use, and physical activity on human health were explored. Pre-service teachers (n=756) from departments of primary education, science education and social studies at Celal Bayar and Dokuz Eylul University participated in this research. The questionnaire of pre-service teachers' views related to the factors effecting human health was exploited as the data-collecting tool. In the analyzing gathered from this study, MANOVA was used. In the result of data analysis, female pre-service teachers was more conscious than male pre service teachers in the effects of obesity, drinking alcohol and smoking cigarette, drug using wrongly, radiation and doing sport on human health. Study showed that the significance differences between departments of pre-service teachers were found out in the items about the using frozen food, preferring wireless material and suggesting a drug. Besides, in considering university variable, there were differences in the subject related to the difficulty of leaving smoking according to the views of pre service teachers about it. It is thought that this study contributes to the literature in respect to the finding out of preservice teachers views' about the factors effecting human health.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :