Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanlarının akademik kalite özelliklerinin değerlendirilmesi: kafkas üniversitesi iibf örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde kalite kavramının anlaşılması ve geliştirilmesi yönündeki çabalara katkı sağlamaktır. Bu amaçla Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin öğretim elemanlarına yönelik akademik kalite beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. 700 öğrenci ile gerçekleştirilen bu çalışmada öğrencilerin memnuniyet seviyeleri, öğretim elamanlarından beklenilen kalite unsurları ve bu unsurların önem dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada öğretim elemanlarının akademik kalite boyutlarını açıklayan ve 28 adet ifadeyi içeren yedi boyutlu bir yapı oluşmuştur. Çalışmanın diğer bir sonucu, öğrencilerin bazı özelliklerine göre, öğretim elemanı akademik kalite boyutlarına önem verme seviyesinde farklılıklar görüldüğüdür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study, to understand the concept of quality in universities and to contribute to development efforts. This purpose, Kafkas University, Faculty of Economics and Administrative Sciences for the academic quality of students' expectations of teaching staff are determined. This study was conducted with 700 students satisfaction levels of students, faculty elamanlarından expected quality of the elements and significance of these factors are determined. Study that describes the size and academic quality of the teaching staff includes 28 pieces of expression was seven-dimensional structure. Another result of the study, according to some characteristics of students, faculty, academic quality, the size differences seen at the level of importance given to the.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :