Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Obm öncesi ilköğretim 4. sınıf fransızca öğretim programı ve bonjour le français ders kitabına eleştirel bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
MEB1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm dünyada da olduğu gibi ülkemizde de eğitim-öğretimde en çok önem verilen
faaliyetlerin başında yabancı dil öğretimi gelir. Buna rağmen yabancı dil, öğretim süreci sonucunda, en çok başarısız olduğumuz alanlardan biridir. Çünkü yaklaşık 9 yıllık bir öğretim sürecinde öğrencilerin öğrendikleri dilde kendilerini ifade edememeleri dil öğretim sistemimizin bir gerçeğidir. Bu çerçevede, harcanan onca emek ve zaman kaybı düşünüldüğünde ne Fransızca ne de diğer dillerin öğretiminde yeteri kadar başarılı olduğumuz söylenemez. Dil öğretimindeki bu durumun başlıca nedenleri; ders kitapları, yöntem ve teknik seçimi, öğretmen istihdamı ve öğretmen yeterlilikleri, yabancı dilin yapısal farklılığı, doğal ortamın oluşturulamaması, motivasyon eksikliği, öğrenci hazır bulunuşluğu ve sınav sistemleri olarak listelenebilir. Çalışmanın içeriğinde öğretim programından ve
ders kitabından kaynaklı sorunlar ele alınmıştır. İlköğretim düzeyi ders kitabını incelerken Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu esas alınarak hazırlanan yönetmelik ve yönergeler konunun evreninin oluşturmuştur.

Özet İngilizce :

In our country, language teaching is one of the most significant components
of education as it is all over the world. However, it is the field in which we are the least successful. Because today, the students who are graduated high school express themselves in target languages. When we consider the time spent, and concerted effort made and the result of these studies, it can be said that we are successful in teaching neither on French nor on other languages. Furthermore, at present, French Language teaching is becoming less and less common at schools and contents of the course books have not been checked for many years. And these cause the basic troubles of the French courses. In this study, primary French course book (Bonjour Le Français) is reviewed according to the Basic Law of the Turkish National Education, Basic Law No. 1739, Regulations and Directives related to course equipments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :