Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nathalie sarraute’un yönelişler’inde bir ‘yeni roman’ okuması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyılın ortalarında, İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon, Robert Pinget, Claude Ollier gibi fransız yazarlar, Balzac ve Flaubert’in kökleşik roman anlayışını derinden sarsan ve değiştiren bir yaklaşımla“Yeni Roman” adı altında bir yazınsal akım oluştururlar. Gerçekte bu akım, anamalcı dizge karşısında yabancılaşan ve değersizleşen insanın acıklı yaşam koşullarını yergisel ve eleştirel bir dille kurmacasına taşır. Geleneksel romana özgü kişisüre- uzam gibi anlatı yerlemlerine ilişkin algı bütünüyle değişir. Nathalie Sarraute, gerek romanları, gerekse kuramsal yapıtlarıyla bu akımın en ilgi çeken temsilcilerinden birisidir. 1939’da yayımladığı Yönelişler (Tropismes) onun ilk yeni roman örnekçesidir. Biz bu çalışmada, Yeni Roman kuramından ve toplumsal öneminden kısaca söz ettikten sonra, bu akımın ilk örneklerinden birisi olan Saurraute’un Yönelişler adlı romanında kişi-süre-uzam yerlemlerinin nasıl algılandığını açımlamayı deneyeceğiz.

Özet İngilizce :

Around the middle of the 20th century, following the World War II, such French writers as Nathalie Sarraute, Alain Rabbe- Grillet, Michel Butor, Claude Simon, Robert Pinget and Claude Ollier created a new literary movement called ‘Nouveau Roman’ and with a deeply shocking approach they changed the rooted novel tradition of Balzac and Flaubert. This new trend reflects the bitter living conditions of human being who is estranged and devalued onto fiction through a critical and satirical language. Nathalie Sarraute remains one of the most interesting representatives of the above mentioned movement with both her novels and theoretical works. Her Tropismes, published in 1939, is her first ‘nouveau roman’ sample. This study is intended to give a brief interpretation on the theory relating ‘Nouveau Roman’ and its social significance, and comment upon the perception of character-timeplace coordination in Sarraute’s Tropismes, one of the first examples of the movement, in question.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :