Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitimi kurumlarında toplam kalite yönetimi kültürü kavramı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımız, değişimin çok hızlı boyutlarda yaşandığı, değişim unsurlarının artık fark bile edilemediği, hatta dönüşümün yaşandığı bir çağdır. Bu noktadan hareketle, eğitim konusu bütün dünyada giderek daha fazla önem kazanmakta ve özellikle bilgi toplumuna giden yolda yeni arayış ve anlayış, yeniden yapılanmaların asıl hedefi hâline gelmektedir. Günümüzde yaşanan teknolojik ve kültürel değişim sürecinde yeni değerler yaratmak zorunda kalan eğitim kurumları için gereken dinamizmi sağlayabilecek özelliklere sahip TKY anlayışı, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için mevcut kaynakların etkin kullanımını sağlamada önemli bir araçtır. Müzik eğitiminde de, bilimde ve eğitimdeki bu gelişmelere paralel olarak bir takım değişimlere ve dönüşümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda müzik eğitiminde toplam kalite uygulamaları da bu değişim ve dönüşümün bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

Our era is an age in which the change is being experienced very fast, the elements of change can not being perceived and even revolution is being experienced. From this point of view, education has much more importance throughout the world and especially in the way that leads to information society, new search and understanding becomes the main target of reconstruction. Understanding of TKY which has features to secure required dinamizm for the education associations which have to create new values in the process of technological and cultural change that is being experienced nowadays, is an important tool for securing effective use of available sources to verify organizational targets. Also in the music education, some changes and revolutions are required in parallel with the developments in science and in training. Thus, we come face to face with total quality appliances in the educaton of music as a result of this change and revolution.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :