Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşterilerin kargo firmalarının sunduğu hizmetlere yönelik tutum ve düşünceleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz pazarlarında yaşanan gelişmeler, pazarda rekabet avantajı yaratmayı güçleştirmektedir. İşletmeler, benzer ürün ve hizmetlerde rekabet üstünlüğü sağlamak için yeni stratejiler geliştirmektedirler. Bu stratejilerden bir tanesi de müşterilerin tatminine yönelmektir. Bu çalışmada müşterilerin kargo firmalarının sundukları hizmetlere yönelik tutum ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca müşterilerin kargo gönderirken karşılaştıkları problemlerin tespit edilip bunların çözümüne yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, Erzurum ilinde faaliyet gösteren kargo firmalarından hizmet alan müşteriler oluşturmuştur. 400 kişiye yüzyüze anket uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların kargo firması personelinin sorunları zamanında çözümlediğini, müşteriyi iyi bir biçimde karşıladığını, personelin yeterli deneyime sahip olduğunu ayrıca firmanın malları hasarsız olarak teslim ettiğini düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca Cevaplayıcıların, kargo gönderirken en çok karşılaştıkları problem ise gecikmelerdir.

Özet İngilizce :

The developments in today markets make difficut to provide competitive advantage. Firms develop new strategies to provide competitive advantage in similar products and services. One of the strategies is heading customer satisfaction. In this study, it is tried to determine customers' attitudes and feelings towards cargo firms' services. Moreover it is aimed to define problems that customers meet while they send cargo and offer towards to solve these problems. The population of the research was composed customers that buy cargo service from cargo firms in Erzurum. A quastionnaire was applied to 400 customers. According to the results customers think that cargo firms' personnel resolve problems in time, meet the customers likely, have adequate experience and additionally the firm deliver goods scatheless. The problem that respondents mostly meet while they send the cargo is delaying.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :