Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müşteri yaşam boyu değerinin analizi: bir saha araştırması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Bir müsterinin bir firmayla olan tüm iliski süresi boyunca firmadan yapacağı satın almaların beklenen karının bugünkü değerini göz önünde bulunduran müsteri yasam boyu değeri, isletmelerin en yüksek ve en düsük karlı müsterilerini tanımlayarak pazarlama strateji ve taktiklerine bu doğrultuda yön vermesini sağlayan bir ölçümdür. Müsteri yasam boyu değerinin hesaplanması ile ilgili gerçeklestirilen bu çalısmada aritmetik ortalama, frekans dağılımı, korelasyon ve varyans analizleri yapılarak serbest muhasebeci ve mali müsavirlerin müsterilerinin yasam boyu değerleri belirlenmistir. Uygulanan varyans analizleri sonucunda serbest muhasebeci ve mali müsavirlerin müsterilerinin tabi oldukları defter türleri ve müsterilerin meslek grupları itibariyle yasam boyu değerleri açısından aralarında çok anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmistir. Ayrıca yapılan korelasyon analizleri sonucunda müsterilerin çalıstırdıkları isçi sayısı ile yasam boyu değerleri arasında anlamlı bir iliskinin olduğu bulunmustur.

Özet İngilizce :

Customer lifetime value which takes the current value of expected profit of customer during all the period of the relationship with a firm is a major that enables the firm to organize and direct the marketing strategies and tactics by means of defining customers. In this study which is related with the calculation of customer life time value, arithmetic mean, frequency distribution, correlation and variance analyses were conducted and life time values of customers of free accountants and financial advisors. Through variance analysis, there were significant differences in terms of customer lifetime value regarding the inventories to which the free accountants and fiscal counselors’ customers belong and the professions of their customers. As a result of the correlation analysis, it was seen that there was a significant relationship between the number of the workers that their customers employ and their customer lifetime values.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :