Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milliyetçilik söylemi ve medya

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

"Milliyetçilik olgusunun ortaya çıktığı günden bu yana toplumlar üzerinde etkinliği sürmektedir. Milliyetçiliğin modernleşme süreci sona erdiğinde etkisini ve geçerliliğini kaybedeceğine dair beklentiler boşa çıkmıştır. Küreselleşmenin ulus/devlet olgusunu zorlamasına rağmen yerelliği ön plana çıkaran yapısı da yeni milliyetçiliklerin gündeme gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, zamana, siyasi rejimlere ve toplumlara göre değişip dönüşebilen milliyetçilik olgusunu bir söylemsel strateji olarak ele almak gerekmektedir. Gündelik hayatın rutinleri içine yerleşmiş bu söylem, uluslardan oluşan dünya sistemi içinde sürekli yeniden üretilmektedir. Gündelik hayattaki medyada, dilsel pratikler ve milli kimliği kuran temsiller vasıtasıyla milliyetçilik söyleminin yeniden üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Effects of nationalism on societies maintains since it occurred. Expectations that the end of modernism would cause the end of nationalism did not come true. Although globalization has brought the nation state in the foreground its structure giving importance to localization brought into sharp relief of new nationalizations. Consequently, it's necessary to discuss nationalism fact that changing and transforming in the scope of time, politic regimes and societies, as a discourse strategy. This discourse, taking place in the daily life routines, is repeatedly generated in the world system formed by nations. In the daily life, media have an important role in the re-production of nationalism discourse through the linguistic practices and presentations forming national identity.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :