Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liselerde türk dili ve edebiyatı ders sürecinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (erzurum il örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, liselerde; Türk Dili ve Edebiyatı ders süreci çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın evreni, Erzurum il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde 2003-2004 öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma örneklemi, bu evrenden seçkisiz (randomly) olarak belirlenen toplam 342 kişiden oluşmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrenci görüşüne göre öğrencilerin, “Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde edindikleri bilgilerden günlük hayatlarında yararlanabilmelerinin” genel olarak orta düzeyde kümelendiği, “Okul kütüphanesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bilgi kaynaklarından yararlanmalarının” genel olarak alt düzeyde kümelendiği, “Türk Dili ve Edebiyatı müfredatının Üniversite Giriş Sınavı’na hazırlayacak kapsamda olup olmadığının?” genel olarak alt düzeyde kümelendiği ve “Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili ders dışı etkinliklerde bulunabilmelerinin” genel olarak alt düzeyde kümelendiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The study of the Turkish Language and literature’s process according to diverse variants at high school. In the research, at high schools, The process of the Turkish Language and Literature has been studied according to diverse variants. The universe of the research cansist of the students studying during 2003-2004 school term at high schools depentent on the directorate of national education, Erzurum. The research sampling comprise 342 persons determined randomly in the universe. In collecting data of the research, a questinnaire has been utilized by the researcher as a result of the research; we have found that the students have been able to come to an intermediate conclusion related to the fact that they can benefit from what they learn from the Turkish Language and literature every day and the wishes with regord to utilizing from the school’s library’s Turkish Language and literature information resources have come true at either an intermediate or elementary level and regording with their wishes whether the Turkish Language and literature curriculum is to comprehensive enough to prepare the students. They have materialized it at an elemantary or intermediate level and lastly their understanding level as regords their participation in the activities out side the curriculum of the Turkish and literature has been realized at an elementary or intermediate level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :