Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise son sınıf öğrencilerinin yılmazlık özelliklerinin duygusal dışavurum açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum yok1
Görüntülenme :
813
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, lise son sınıf öğrencilerinin yılmazlık özellikleri duygusal dışavurum açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 381 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için Yılmazlık Ölçeği ve Berkeley Duygusal Dışavurum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin yılmazlık özelliklerinin yapısal eşitlik modeline göre dışavurum, olumlu dışavurum, olumsuz dışavurum, dürtü şiddeti tarafından doğrudan yordandığı görülmektedir. Ayrıca; olumlu dışavurum, olumsuz dışavurum ve dürtü şiddeti yılmazlık değişkenini duygusal dışavurum aracılığı ile de yordadığı sonucu elde edilmiştir. Araştırmada yılmazlık ölçeğinin alt boyutlarından bazılarının (iyimser olma/ yaşama bağlı olmanın, iletişim/ilişki kurmanın, araştırıcı olmanın) ve duygusal dışavurumun, olumlu dışavurumun, olumsuz dışavurumun, dürtü şiddetinin cinsiyete göre önemli bir biçimde farklılaştığı ve bu özelliklere kadınların erkeklerden daha fazla sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, resilience characteristics of senior high school students were analyzed in terms of emotional expression. The sample of the present study included 381 students. Resilience Scale and Berkeley Expressivity Scale was used to collected of data. In result of the research, according to result of the structural equational modeling, resilience characteristics of students was predicted directly by expression, positive expressivity, negative expressivity, and impulse strength. In addition, positive expressivity, negative expressivity, and impulse strength predicted to resilience variable via of emotional expression. The results further revealed that to be optimistic / life being connected, communication/relationship building, being researcher, emotional expression, positive expressiveness, negative expressiveness, and impulse intensity significantly differed due to gender. Results indicated that female students have these properties than male students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :