Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada, Spielberger Sınav Kaygısı Envanteri, Boyun Eğicilik Ölçeği ve Sosyal Destek Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada iki farklı örneklem grubu üzerinde çalışılmıştır. Sınav kaygısı ve boyuneğicilik arasındaki ilişkiler için örneklem grubu olarak, Sivas il merkezinde 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 53 öğrenciden veriler toplanmış olup sınav kaygısı ile sosyal destek algısı için Sivas ili Divriği ve Gemerek ilçelerinde 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 77 öğrenciden veri elde edilmiştir. Araştırma bulguları sınav kaygısının duyuşsal, kuruntu alt boyutları ve toplam puanı ile boyun eğicilik arasında (p<0.05) anlamlı ilişkiler olduğunu ve sınav kaygısı arttıkça boyun eğici davranışların da arttığını göstermiştir. Sınav kaygısı düzeylerine göre, sınav kaygısı yüksek olanlar ile sınav kaygısı hafif olanlar arasında boyuneğicilik puanları açısından (p<0.05) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Cinsiyet, sınıf düzeyi, babanın işi, kaç kardeş ve kaçıncı kardeş olduğuna ilişkin değişkenler açısından sınav kaygısı ve boyuneğicilik puanları yönünden (p>0.05) farklar anlamsız bulunmuştur. Sınav kaygısı ile sosyal destek algısı arasında da (p<0.05) anlamlı ilişkiler bulunmuş olup, sosyal destek algısı düştükçe sınav kaygısının arttığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this research investigation relationship among anxiety of examination, social support and submission of college students. Data were collected to Spileberger Test Anxiety Inventory, Submit Scale, Social Support Inventory. In this research two different sample groups were applied. On e of them consisted of 53 students and the other consisted of 77 students in Sivas province. A significant relationship (p<0.05) were found between sub-dimensions of affective and neurotic test anxieties and submit. According to test anxiety levels, significant differences were found between the subjects who had higher test anxieties and who had lower test anxieties. A difference were not found between test anxiety and submit (p>0.05)in terms of gender, classroom level, father’s profession, number of siblings (and order). Also, significant differences were found between the test anxiety and social support perception (p<0.05) and it was concluded that when the social support perception decreased, test anxiety increased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :