Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lider-üye etkileşimi ve çatışma yönetim stili ilişkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Bayburt Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, lider-üye etkileşiminin kalitesini ve örgüt içerisindeki çatışmayı yönetmede liderler tarafından sıklıkla kullanılan çatışma yönetim stilini belirlemek ve lider-üye etkileşimi ile lider tarafından sıklıkla kullanılan çatışma yönetim stili arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda; lider-üye etkileşiminin kalitesi oldukça yüksek bulunmuş, liderlerin sıklıkla kullandıkları çatışma yönetim stili problem çözme olarak belirlenmiş ve liderüye etkileşimi ile belirlenen çatışma yönetim stili arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the quality of leader-member exchange and conflict management style which is often used by leaders, and to examine whether there is a statistically significant relationship between leader-member exchange and conflict management style which is often used by leaders. At the result of research; the quality of leader-member exchange was found quite highly, problem solving was determined as conflict management style which is often used by leaders, and a statistically significant and positive relationship was found between leader-member exchange and conflict management style which is often used by leaders.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :