Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetişim sürecinin gelişimi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal yönetişim, önemi son yıllarda gittikçe artan konular arasında yer almaktadır. “İşletmenin üst yönetiminin yönetilmesi” şeklinde ifade edilen bu kavram, işletmelerin rekabet gücünü artırmasında ve karşılaştıkları sorunların çözümünde farklı bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu bağlamda işletmeler bir an önce kurumsal yönetişim sürecini tamamlayarak daha başarılı olmanın yollarını aramalıdır. Bu sayede işletmeler sorunlarını daha kolay çözebilecek ve varlıklarını yarınlara daha güçlü bir şekilde aktarabileceklerdir. Çalışmada Erzurum’da faaliyette bulunan işletmeler Kurumsal yönetişim süreci açısından ele alınmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar işletmelerin kurumsal yönetişim sürecinin gelişimi açısından istenilen düzeyde olmadığı göstermiştir.

Özet İngilizce :

In recent years, importance of the corporate governance has been among the popular issues. This concept, indicated as “governing the top management of a business”, puts a unique idea on increasing competition power of businesses, and on solving problems that they face. With this in mind, they need to seek the ways of success by urgently completing the process of the corporate governance. In this way, businesses will solve their problems and take their assets into the future more easily. In the study, businesses in Erzurum have been undertaken in terms of corporate governance. The results have implicated that they have not been at the demanded level yet, as the development process of the corporate governance is concerned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :