Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kollektivist kültür değerinin sosyal sorumlu tüketim üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojideki hızlı gelişmeler, insanoğlunun doğal kaynakların kısıtlı olduğunu unutarak tüketimi sürekli artırmayı hedefleyen bakış açısı ve buna bağlı olarak üretimin artması günümüzde dünya yaşamını tehdit eden ciddi çevre ve kaynak sorunları ile sosyal sorunları karşımıza çıkarmıştır. Bu durum insanların tüketim alışkanlıklarında ve yaşam tarzlarında çevre ve sosyal hassasiyetleri öncelikli olarak değerlendirmelerine neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler bilinçi tüketim anlamına gelen sosyal sorumlu tüketim kavramını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerine verilen topluma hizmet uygulamaları derslerinin öğrencilerin “sosyal sorumlu tüketim boyutları” olan sosyal sorumluk performansı, geleneksel satınalma davranışı, geri dönüşüm davranışı ve çevreye karşı duyarlılık üzerine etkisi ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin kollektivist kültür değerleri ile sosyal sorumlu tüketim boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere anket çalışması yapılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma neticesinde öğrencilerin kollektivist kültür değeri ile sosyal sorumlu tüketim boyutlarından geleneksel satınalma davranışı dışındaki diğer boyutlara yönelik algıları arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal sorumlu tüketim boyutlarına yönelik algılarının topluma hizmet uygulamaları dersi alıp almamalarına göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Rapid advances in technology, the perspective which aims to increase the consumption by forgetting that natural resources of mankind are limited and accordingly rise in production have confronted not only environmental and resource problems which threaten earth life but also social problems in the world today. This situation has led to assessments of people’s habits of consumption, lifestyles and primarily environment and social sensitivities. All these developments have raised the concept of socially responsible consumption that means conscious consumption. In this study, effects of the courses in community service applications for the students on social responsibility, performance of the students who have “dimensions of socially responsible consumption”, the traditional purchasing behaviour, the recycling behaviour and the environment-conscious have been discussed. In addition, relationship between the students with values of collectivist cultural and the dimensions of socially responsible consumption has been examined. In this direction, a survey has been conducted over the students who have been receiving an education in Kafkas University. As a result of the conducted research, it has been ascertained that there has been a connection with the perception of other dimensions oriented apart from values of students’ collectivist culture and the traditional purchasing behaviour which is one of the perceptions of socially responsible consumption. It has been confirmed that perceptions of students on the dimensions of Socially Responsible Consumption do not differ from their taking course of public service applications or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :