Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Klasik batı müziği ve çağdaş/çok sesli türk müziği eserlerinin seslendirilmesine yönelik sınıf içi bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1 Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Bu Araştırma, Klasik batı müziği ve Çağdaş Çoksesli Türk müziği eserlerini orkestra/ oda müziği ve yönetimi dersinde seslendirebilme düzeylerini tespit etmeye yönelik deneysel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılı, bahar yarıyılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında orkestra/oda müziği ve
yönetimi dersi alan 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde tek gruplu ön test-son test modeli uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise t testi istatistiksel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin her iki eseri seslendirmeye ilişkin ön test ve son test puanları arasındaki farkın son test puanları lehine olduğu görülmüştür. Tüm bu bulgular, öğrencilerin klasik batı müziği ve çağdaş/çoksesli Türk müziği eserlerini orkestra/oda müziği ve yönetimi dersinde seslendirebilme düzeylerini test etmeye yönelik yapılan üç haftalık çalışmanın, etkili olduğunu göstermektedir. Ancak, seçilen eserlere yönelik yapılan ders içi
çalışmaların, klasik batı müziği eserini seslendirmede daha etkili olduğu sonucu, elde edilen verilere dayanarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is an experimental study to determine singing performance level
of works in classical western music and contemporary Turkish polyphonic music in the orchestra/chamber music courses. Studying group is the fourth class students who take the orchestra/chamber music courses during 2011-2012 academic year in the department of Music Education, Kazım Karabekir Educational Faculty at Ataturk University. Preliminary test-proof test was applied to obtain data. “T” test analysis method was used to analyze data.According to the results related to students’ performance of both works, the difference between preliminary test and proof test was in favor of proof test results. All results point out that three-week study which was done to determine singing performance level of works in classical
western music and contemporary Turkish polyphonic music in the orchestra/chamber music courses were very effective on the performance of students. However, depending on data, it was stated that classroom activities were more effective in the singing performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :