Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişi başına düşen gsyih değerlerine göre türkiye’deki coğrafi bölgelerin ve gsyih’yı oluşturan sektörlerin kümelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın teorik kısmında hiyerarşik kümeleme metotları ve iki-yönlü kümeleme metodu tanıtılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde Türkiye’deki coğrafi bölgeler, Kişi Başına Düşen (KBD) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) değerleri itibariyle kümelenmiştir. Ayrıca bölgeler itibariyle KBD GSYİH değer-lerini oluşturan sektörler de kümelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise KBD GSYİH değerleri yardımıyla hem coğrafi bölgelere göre ve hem de GSYİH değer-lerini oluşturan sektörlere göre kümeleme yapılmıştır. Bazı kümeleme teknikle-rinde birbirinden farklı kümeler elde edilmiştir. Ancak kümeleme tekniklerinden elde edilen sonuçlar genelleştirildiğinde makul bir sonuca ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In the theoretical part of this study, it has been emphasized on the measure of Squared Euclidean Distances which are base for clustering. Then the hierarchical agglomerative methods and two-way joining method have been pre-sented. In the practical part of the study, the geographic regions in Turkey have been agglomerated according to the Per Capita Gross Domestic Product for sec-tors. Furthermore the sectors in GDP have been agglomerated by regional GDP Per Capita. When hierarchical agglomerative methods applied to the existing data, the clusters which are different from each other have been obtained. When the clusters obtained from five hierarchical agglomerative methods were generalized, reliable results were reached. Finally the regional sectors have been agglomerated by means of two-way joining method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :