Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karizmatik liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
19 Mayıs Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Ardahan Üniversitesi İ.İ B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD2
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, karizmatik liderlik ve örgüt kültürü arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Karizmatik liderlik ve örgüt kültürü arasındaki ilişkinin örgüt faaliyetlerinin sürekliliği açısından önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada örgüt kültürünün karizmatik liderlerce oluşturulması ve güçlendirilmesi, astların örgütsel değerleri benimseyip kabullenmeleri araştırılmaktadır. Ardahan Valiliği ve Valiliğe bağlı kurumlarda yapılan anket çalışması ile elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiş ve karizmatik lider özelliklerinin örgüt kültürü ile ilişkilerin pozitif yönde olduğu bulunmuştur. Özellikle karizmatik liderlerin çevresel duyarlılık gösterme özelliği ile örgüt kültürü arasında daha güçlü ilişki (,532) bulunmuş üye ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme ise en zayıf ilişki (,429) olarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the relationship between charismatic leadership and organizational culture. This relationship has an important role with regard to continuity of organization activities. In this study, formation and strengthening of organizational culture by charismatic leaders, assimilation and acception of organizational values by subordinates are investigated. A questionnaire study is applied to Ardahan Governorship and associated institutions, data gained from this study are analyzed by SPSS program and a positive relationship between charismatic leadership attributes and organizational culture. Especially, a stronger relationship between environmental sensivity attributes of charismatic leaders and organizational culture (,532) is found and the weakest relationship (,429) between sensivity of member needs and organizational culture is determined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :