Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun türk mali sistemine getirdikleri (5436 sayılı kanun değişiklikleriyle)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Mali sistemini düzenleyen ve 1927 yılından bu yana yürürlükte bulunan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu günün değişen ve gelişen koşullarında yetersiz kalmıştır. Dünya’da özellikle 1980 yılından sonra yaşanan hızlı değişim ve küreselleşme olgusundan Türkiye’de etkilenmiş ve 1980’li yılların başlarında liberalleşme yolunda ilk adımlar atılmıştır. Bunun yanı sıra AB’ye uyum çerçevesinde de birçok değişiklik yapılmıştır. Yıllardır tartışılan mali sistemin koşullara uygun hale getirilmesi konusu, nihayet Aralık 2005’te 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olarak TBMM’de kabul edilmiştir. Bu çalışmada KMYKK’nun Türk Mali Sistemine getirdiği yenilikler tanımlanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The General Law of Accounting Item 1050, walid since 1927, regulating the Türkish Financial System has become insufficient in the changing and ddeveloping condition of prevent time. The accelerating change and globalization in the world especially being lived after 1980 ies has also affected Turkey and new steps have been taken in the way of liberalization. Besides, a lot of changes were made to cope with EU. The subject of adaptating the Financial System to the current conditions finally came into force in December 2005 with Public Finance Management and Control Law of Item 5018 by TBMM(Grand National Assembly). In this study, novelly brought by PFMCL to the Turkish Finance System is tired to be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :