Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın ve erkek yöneticilerin güven özelliklerine ilişkin tutumları: varsayımsal astlar üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı yöneticilerin astlarına güven duymalarında belirleyici olan özelliklere yönelik olarak betimleyici bir çalışma yapmak ve cinsiyete göre güven oluşumundaki farklılıklaşmayı ortaya koymaktır. İlgili yazında, karşı tarafta güvenmeyi sağlayan özellikler ya da güvenin dayanakları başlığı altında dürüstlük, yetkinlik, tutarlılık, sadakat ve açıklık özellikleri yer almaktadır. Bu amaçla çalışmada, Butler ve Cantrel (1984)'in geliştirdiği soru formu yardımıyla, bu özelliklerin var olup olmama veya farklı kombinasyonlarda var olmasına göre, oluşturulan 32 varsayımsal asta duyulan güven düzeyi belirlenmiştir. Çalışmanın verileri Ankara'daki iki devlet üniversitesinde İşletme Bölümünde okuyan 114 son sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırmada, güveni oluşturan 5 özelliğin farklı kombinasyonlarda varlığı durumunda güven ortalamaları incelendiğinde, yetkin ancak diğer dört özelliğe sahip olmayan astın, hiçbir özelliğe sahip olmayan bir asttan sonra en az güvenilen ast olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, astlarda diğer özellikler olmasa da dürüstlük özelliğinin varlığında diğer özelliklere göre daha yüksek güven duyulduğu belirlenmiştir. Çalışmada, güven özelliklerinin farklı kombinasyonlarda varlığı çerçevesinde, cinsiyete göre asta duyulan güven düzeyinde farklılık olduğu, kadınların güvenmek için daha fazla özelliğe gereksinim duydukları, erkeklerin ise hiçbir özelliğin var olmadığı durumlarda dahi kadınlardan daha fazla güven sergiledikleri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to make a descriptive study aiming to ascertain the qualities that are determinant in trust of managers for their subordinates and to determine the differences in building trust according to the genders. In the related literature, under the heading of the qualities that constitute trust for the opponent party or the baselines of trust, integrity, competence, consistency, loyalty and openness features take place. For that purpose, in this study, it was determined whether there are such qualities or the level of reliance placed for 32 hypothetical subordinates in accordance with their existence in different combinations through the question form that was developed by Butler and Cantrel (1984). The data of the research were obtained from 114 graduate students in Business Administration Departments of two state universities in Ankara. In the research, when the means of the trust was examined where 5 qualities that constitute trust in different combinations exist, it was observed that the subordinate who is competent but has no other four qualities was found the least trustworthy subordinate other than the one who has none of those qualities. Also, it was determined that if the subordinates have the property of integrity but have no other property, he is placed more trustwhorthy than other qualities. In the study, it was revealed that within the frame of existence of trust in different combinations, there was a difference in the level of trust for the subordinates according to the gender and that women were in need of more qualities to trust their subordinates and that men presented more trust than women even their subordinates have no qualities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :