Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istatistik derslerinin işletme bölümü müfredatındaki derslerle etkileşiminin yol analizi yardımıyla incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 1, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada işletme bölümü müfredatında yer alan istatistik dersinin, dersler arası etkileşim sistemindeki yeri ve etki gücünün ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Dersler arası etkileşim sisteminin ve etki güçlerinin etkin bir şekilde incelenebilmesi, birden çok alt modelin oluşturduğu bir modelin çözümlenebilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, böylesi bir çözümlemeyi yapabilecek yöntemler arasından yol analizi seçilmiştir. Yol analizinde, araştırmacı tarafından tanımlanan yol modeli incelenmektedir. Yol modeli, eşitlikler ile gösterilebildiği gibi yol şeması kullanılarak daha görsel ve daha kolay anlaşılır bir şekilde sunulabilir. Yol analizi, modeldeki hangi değişkenlerin bağımlı değişken ile en güçlü etkileşime sahip olduğunun belirlenmesini, ilişkinin nasıl oluştuğunu ve her bir ilişkinin göreceli gücünün değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca yol şeması, değişkenler arasındaki karmaşık ilişkilerin gösteriminde ve tespitinde oldukça kullanışlıdır. Uygulamadaki veri seti, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne 2000-2007 akademik yılları arasında kayıt yaptırıp mezun olmuş öğrencilerin derslerden aldıkları başarı puanlarıdır. Çalışmada, öğrencilerin istatistik dersindeki başarısının diğer derslerdeki başarıya etkisi ortaya konulacaktır. Böylece işletme bölümü için son derece önemli olan istatistik dersinin tüm müfredata etkisi ortaya çıkarılmış olacaktır.

Özet İngilizce :

This study aims to figure out the status and effect of statistics in the interaction system of courses of business administration curriculum. Effective investigation of both the interaction system and strength of effect is only possible by solving a model composed of numerous sub-models. Among various methods in literature which can do such an analysis, Path analysis is chosen in this study. In path analysis, path model defined by the researcher is investigated. Path model can be displayed not only with equations but also with path diagrams which are more visual and easily understandable. Path analysis provides to figure out which variables have the most powerful interaction with the dependent variable, how the relationship begins, and evaluation of relative effect of each variable. Moreover path diagrams is very useful in determination and display of complex relations among variables. Data set of the study consists of the grades of students who enrolled and graduated from the Department of Business Administration of Ataturk University between 2000-2007 academic years. This study will present the effect of statistics course on the success of other courses in curriculum and by this way, the effect of statistics course on all the courses in curriculum will be depicted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :