Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işportacılıkta bağırmanın tüketiciye ulaşmadaki iletişimsel rolü (elazığ ili örneği)

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi2
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

İşportacılık, çoğunlukla az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde formel sektörde istihdam imkanı bulamayan bireylerin iş alanıdır ve gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan ülkemizde de yaygın olarak görülmektedir. İşportacılık, kentsel alanlardaki işsiz ve geçim zorluğu içinde olan insanların kendi kendilerine yarattığı bir istihdam alanıdır. Bu sektörden alışveriş yapan insanlarımızın oranı hayli fazladır. Alışveriş sürecinde alıcı ile satıcı arasındaki iletişimin bağırma eylemi ile sağlanmaya çalışılması, araştırmanın temel konusu olarak alınmıştır. Bu çalışmada; “bağırmanın” iletişimsel rolü, satışlarda-alımlarda ne derece etkili olduğu ve işportacıların bağırmalarının gürültü kirliliğine neden olup olmadığı bir anket uygulaması ile tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Peddling, mostly in developing or less-developped countries, is generally the working field of the individuals who cannot get a job in the formal sektor. It is seen widely in our country too, which is stil developing. Peddling is an employment field created by the people themselves being unemployed and having difficulty in surviving in the urban regions. The rate of the people doing shopping from that sector is high. That the communication between the seller and the buyer in the process of shopping in that sector be maintained by the action of shouting has been the main subject of the study. In this study, the communicative role of “shouting”, how much it is effective in selling and buying and whether the shouting of the peddlars causes noise-pollution or not were all tried to be determined by the application of a questionnaire.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :