Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri: kayseri ili’nde bir uygulama

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1, Erciyes Üniversitesi2
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal sosyal sorumluluk, bir işletmenin paydaşlarına karşı olan ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklarını yerine getirmesidir. Finansal performansı olumlu yönde etkilemesi ve paydaş tatminini artırması, konuyu işletmeler açısından önemli kılmıştır. Bu kapsamda, yapılan çalışmanın temel amacı, işletmeler açısından oldukça kritik olan bu konuyu teorik açıdan inceleyerek, konunun Kayseri İli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler tarafından nasıl algılandığını tespit etmektir. Çalışmada, örnek kapsamında yer alan işletmelerin öncelikle hangi amaçla (ekonomik, etik, yasal, gönüllü) sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, yöneticiler kendi işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutu itibariyle gerçekleştiğini düşünmektedirler. Bu boyutlardan en yüksek ortalamaya sahip olan, yasal sorumluluktur. Çalışmanın, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Kayseri’deki firmaların konuya ilişkin farkındalıklarını ve konunun hangi boyutunu önemsediklerini ortaya koyarak ilerde yapılacak çalışmalar için temel oluşturacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Corporate social responsibility (CSR) can be defined as the extent to which businesses meet the economic, legal, ethical, and discretionary responsibilities imposed on them by their stakeholders. CSR has become a very important issue for businesses because it affects financial performance positively and increases satisfaction of stakeholders. In this context, the aim of this study is to explain corporate social responsibility that is very important for businesses in a theoretical way and to examine how businesses that are operating in Kayseri Organized Industrial Zone perceive corporate social responsibility. In this study, which purposes of the businesses (legal, economic, ethics, discretionary) in the sample were functioned is tried to be determined. According to the results of the analysis, managers think that CSR occurs with its four dimensions in their businesses. Legal responsibility has the highest mean among these dimensions. It is thought that, this study constitutes a basis for studies that will be done in the future by determining the awareness of businesses in Kayseri about CSR and which dimension is considered important.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :