Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde performans değerleme ile insan kaynakları bilgi sistemleri (ikbs) arasındaki ilişkisi -istanbul ilinde bir araştırma-

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığı2
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Genel anlamda performans değerleme, kişinin yeteneklerini, gizil gücünü, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzeri niteliklerini diğer kişilerle karşılaştırmak suretiyle yapılan, ayrıca; geleceğe yönelik İnsan Kaynakları ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesine temel teşkil eden sistematik bir ölçmedir. Bu nedenle; karar sürecinde insan kaynakları yönetimine destek sağlayacak bir insan kaynakları bilgi sisteminin işletmede mevcudiyeti zaruri bir duruma gelmiştir. İşletmelerde mevcut İKBS uygulamalarından performans değerlemeyin etkili olarak kullanımı, 2003 yılında çıkan 4857 sayılı İş Kanunu’nun işletmelere çalışanların haklarının korunması ile ilgili getirdiği düzenlemeler ile daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmadan amaç; İKBS- Performans değerleme boyutunun ne derece etkin, istenilen boyutlarda (zaman ve maliyetçe etkin olup olmaması) kullanılıp kullanılmadığını tespit ederek, İKBS ile yapılan performans değerleme etkinliğinin ortaya konulması olacaktır.

Özet İngilizce :

In general meaning, performance appraisal is a systematic evaluation which is made through comparing one’s skills, potential talent, work routines, behaviors and such qualities with others, besides forms a basis to determine the needs of Human Resources for the future. Therefore, the existence of a Human Resources Information System (HRIS) that will support human resources administration during the decision process became absolutely necessary. Effective use of performance appraisal by current Human Resources Information System practices in companies became much more important with the Labour Law No. 4857/2003, which provides regulations for companies on securing employees’ rights. The aim of this study is to reveal the effectiveness of performance appraisal with Human Resources Information System by how the HRIS – Performance Appraisal is effective and whether it is used in the way of desired degrees (if it is effective in point of time and cost) or not.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :