Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde bilişim teknolojileri ve yenilikçilik: erzurum, erzincan ve bayburt’taki kobi’lerde bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Ve Uygulama Merkezi 2
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Erzurum-Erzincan-Bayburt NUTS II bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı 112 küçük ve orta ölçekli imalat sanayi işletmesinde gerçekleştirilen bir uygulamayla bilişim teknolojileri ve yenilikçilik arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada ulaşılan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle özetlenebilir. İşletmelerin yaklaşık yüzde 60’ı meslek lisesi mezunu eleman istihdam etmemektedir. İşletmelerin yaklaşık beşte birinde hiç bilgisayar bulunmamaktadır. İşletmelerin yüzde 56,3’ü ürün yeniliği, yüzde 44,6’sı süreç yeniliği, yüzde 45,5’i pazarlama yeniliği, yüzde 42’si organizasyonel yenilik yaptığını, yüzde 40,2’si de çalışanların vasıflarını geliştirmek için eğitim programları düzenlediğini ifade etmiştir. Bilgisayar sahipliği, üretim ve satış sürecinde bilgi teknolojiler kullanımı ve eğitim programı düzenleme oranı ile yenilikçilik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmanın, bilişim teknolojileri ve yenilikçilik arasındaki ilişki üzerinde yeni araştırma olanakları yaratmasına, var olan durum hakkında daha gerçekçi değerlendirmelerin yapılmasına ve ortaya çıkan sonuçlardan işletmelerin yararlanmasına katkıda bulunacağı umulmaktadır.

Özet İngilizce :

The study aims to find out the relationship between information technology and innovation, by evaluating the data obtained from 112 SMEs in NUTS II region (Erzurum-Erzincan-Bayburt), which are registered at Chambers of Commerce and Industry. Some salient results the research provides are highlighted below: Almost 60 percent of businesses have no employees graduated from professional high schools. One-fifth of businesses have no computers at all. While 56,3 percent of businesses make product innovation, 44,6 percent makes process innovation, 44,5 percent marketing innovation, and 42 percent organizational innovation. 40,2 percent of those arrange educational meetings to improve job skills of employees. There is a significant relationship among innovation level and the rate of having computers, information technology use in manufacturing and sale process, arranging educational meetings. It is expected that the research conducted will contribute to encourage new researches determining the relationship between information technology and innovation, to make more realistic assessments on existing situation, and to enjoy the businesses from the findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :