Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiliz dili öğretimi lisans programının öğrenci gözlem kanaat ve yorumları kapsamında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin birinci öğretim yılı sonunda sınıf içi ders uygulamaları ile ilgili gözlem, düşünce, yorum ve program değerlendirmelerine odaklıdır. Tarafımızdan uygulanan anket sorularına verilen öğrenci cevapları yüzdelik oranlar olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, uygulamadan kaynaklanan dil öğretimi sorunlarının açığa çıkarılmasına ve uzmanların program geliştirme çalışmalarına destek olmaktır. Bilindiği gibi dil edinimi öğrencilerin anadili ve ikinci dil ediniminde kullandıkları süreçlerin benzeridir. Bu durum öğrenenlerin söylem şekilleriyle değil, taşıdıkları ve anladıkları durumlarla ilgilendikleri doğal iletişim diye adlandırılan anlamlı hedef dil etkileşimlerini gerektirir. İletişimci dil öğretiminin gelişmesiyle ifade doğruluğu, hedef dildeki tüm aktivitelerde akıcılığı teşvik etmeye yönelik olarak ihmal edilmiştir. Ancak bir şekilde görülüyor ki akıcılık ve ifade doğruluğunun her ikisinin de yaklaşımlar öğrencilerin hedef dildeki konuşma durumlarını basit bir tarzda araştırmalarından daha önemlidir. Dil öğrenimi veya edinimi sistematik ve göze ve kulağa hitap eden etkinlikleri gerektirir. Eğer öğrenciler sınıf içi etkileşimlere katılmazlarsa, daha iyi bir öğrenme başarılmayabilir. Eğer böyle olursa, başarılı bir dil öğretimini başarmak için öğrencilerin sınıf içi etkileşimlere katılmama sebeplerinin araştırılması büyük bir önem kazanır. Eğitim araştırmalarının büyük bir önem arz etmesinin sebebi budur.

Özet İngilizce :

This study has been focused on the answers of the students of Atatürk University K.K. Education Faculty English Language Teaching Main Science Department related to their own observation, thought, comment and curriculum evaluations about the classroom interactivities soon after the first academic year. The answers of the students for the guestionaire applied by us have been evaluated according to their percentages. The main goal of this research is helping the experts to find out the problems of language learning derived from the applying and supporting the activities of language teaching curriculum development. As everybody knows that, language acquisition is similar to the process learners use in acquiring native and second languages. It requires meaningful iteraction in the target language – natural communication – in which speakers are concerned not with the form of the utterances but with the messages they are conveying and understanding. For much of its history, language teaching has been focused on a search for choosing the right and appropriate method. With the development of communicative language teaching, the importance of accuricy has sometimes been neglegted in favour of encouraging fluency in all activities of the target language. It seems obious that balanced approach where both fluency and accuracy are developed is essential if students are to do more than simply survive in the target language – speaking situations. Language lerning or acquisition requires systematic and audovisual activities. If the students don’t take part in the classroom interactivities, it may not be possible to achive better learning. If so it is very urgent to find out the reasons of not taking part in classroom activities to succeed successful lenguage teaching. That is why the educational researches are hving vital importance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :