Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim türkçe ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrenme - öğretme sürecinde materyal çeşitliliğinin önemli olması kadar, en temel materyal olan ders kitaplarının gerekli ve yeterli niteliklere sahip olması da önemlidir. Ders kitapları, belirlenen kazanımları edindirmede önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu bakımdan ders kitapları, doğru ve güncel bilgiler vermesi, öğrencileri araştırmaya yönlendirmesi, konuyu bütünleyen görsel materyallerle zenginleştirilmesi, yapılan etkinliklerde öğrencilerin belirlenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığının belirlenmesinde kullanılacak etkinlik içi ve tema sonu değerlendirme bölümleri bulunması vb. niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada, ilköğretim okullarında okutulan Türkçe ders kitaplarının etkinlik içi ve tema sonu ölçme ve değerlendirme bölümleri incelenmiştir. Sözü edilen bölümlerde soruların çeşitliliği, bilişsel alanın alt basamaklarına yönelik soru içerip içermediği, anlama ve anlatma öğrenme alanlarına yönelik becerilere ait soruların dağılımının dengeli olup olmadığına bakılmıştır. İncelemede Türkçe ders kitaplarının amaca uygun kullanımını sağlayacak kılavuz kitaplarda ölçme ve değerlendirme çalışmalarının planlanması, uygulanması ve sonuçlanmasına yönelik örnek bir takviminin yer alıp almadığı, değerlendirme bölümlerinde metin kullanılıp kullanılmadığı vb. nitelikler de araştırılmıştır. İncelenen kitaplarda önemli görülen niteliklere dikkat çekilerek uygulamada bu niteliklerin yaygınlığının sağlanması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

It is important in the process of learning and teaching for the textbooks which are the most basic material to have the necessary and required qualities as well as for the material used to be rich in variety. Textbooks play an important part in students’ acquiring the habits determined. Textbooks should have the required qualities so that they can cover the right knowledge, direct the students to do research, have the enriched visual materials to complete the subject matter and include the chapter measurement and evaluations at the end of each subject to determine at what level the students have reached the determined targets through the activities performed. In this study, the measurement and evaluation sections during and after the activity were studied of the Turkish textbooks used at primary schools. In the above mentioned sections, we studied whether the textbooks had a variety of questions, whether the textbooks included questions to cover the sub- steps of cognitive area and whether the distribution of the questions aiming at the skills of understanding , telling and learning was well balanced. In this study, it was studied whether the manuals to help the teachers use the Turkish textbooks in the best way had a sample study calender to plan , to apply and to conclude the measurement and evaluation activities, and whether the evaluation sections included texts. Attentions were drawn to the points considered important in the textbooks examined and these important points were aimed to be generalised in the field of application.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :