Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: farklılıkların ve sorunların araştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F Doktora Öğrencisi2, Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi3, Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin motivasyon düzeylerini belirlemek ve çeşitli farklılıkları, problemleri araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini Erzurum ilindeki kamu ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. On ana başlık altında toplam 46 değişkenden oluşan motivasyon anketi 351 öğretmen üzerinde uygulanmıştır. Demografik özelliklerin ve okulların statülerinin öğretmenlerin motivasyonlarında meydana getirdiği farklılıklar araştırılmış ve farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Varılan sonuçlar ışığında ilgili taraflara daha başarılı çalışmalara ulaşılabilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was conducted to investigate the motivation levels and various differences problems of teachers working at elementary schools. Teachers working at public and private schools were the main portion of the study. Motivation questionnaire included 10 main headline on 46 variables was applied on 351 teachers. Differences amount the motivations of teacher caused by the effects of demographic characteristics and current situations of schools were investigated and which groups caused to differencies were also investigated. At the end of the study in light of the determined results, some suggestions are made to related sides to catch more successful studies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :