Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikinci dil olarak ingilizce öğrenimindeki başarı düzeyinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ikinci bir dil olarak İngilizce öğrenimindeki başarı ile bazı değişkenler arasında ilişki olup olmadığını bulmaktır. 81 öğrencinin dil ve sözcük bilgileri ile konuşma, okuma ve yazma becerileri, dört test ile ölçülmüş, elde edilen bulgular ile cinsiyet, yaş, öğrenim türü, mezun olunan lise türü, daha önce hazırlık sınıfı okunup okunmadığı, programa geliş biçimi, ÖSS puanı, ilk veya tekrar durumu ve devamsızlık arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar; kız öğrenciler, normal öğretimdeki katılımcılar, yabancı dil ağırlıklı lise mezunları, doğrudan geçişe göre programa katılanlar ile ilk defa hazırlık sınıfı okuyanların İngilizce öğrenmede daha başarılı olduklarını; yaş, ÖSS puanı ve devam durumunun başarı üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

This research aimed to investigate the relationship between some variables and the achievements of English learners as a second language. Four tests were administered to determine the achievement of 81 participants in grammar and vocabulary knowledge, and speaking, reading and writing skills. After the tests were scored and analyzed statistically, the results were used to determine the relationship between the achievement and the variables. The findings showed that females, normal program students, the graduates of foreign language high schools, the participants of direct transition system and first year students are more successful. It was also found that age, the scores of university entrance exam, and regular or irregular attendance to the course have no effect on the achievement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :