Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracatın ithalatı karşılama oranlarının parçalı regresyonlarla modellenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü 1, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ekonometri Bölümü2, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

İhracat ve ithalat, bir ülkenin dış ticaretini oluşturur. Dış ticaret istatistiklerine bakılarak ülkenin ekonomik durumu hakkında değerlendirme yapılabilmektedir. Bu istatistiklerden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Bu çalışmada Türkiye'nin 1923-2010 yılları arası ihracatın ithalatı karşılama oranlarının yıllık değişimleri parçalı regresyonlarla incelenmiştir. Verilerin dağılım grafiğine bakıldığında 1923-2010 yılları arası ihracatın ithalatı karşılama oranları dalgalı bir dağılım göstermektedir. Dağılımın dalgalı olduğu modellerde, tek bir model yerine, parçalı regresyon modelleri kullanmak daha avantajlıdır. Çalışmada dağılım üç parçaya bölünerek tüm parçalar için; parçalı basit doğrusal, kuadratik (kareli) ve kübik model olmak üzere üç farklı model kurulmuş ve hangisinin daha etkin olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Exportand import constitute a country's foreign trade. Assessment can be made about the country's economic situation by examining foreign trade statistics. One of thes estatistics is the ratio of export to import. In this study, annual changes in ratios of export to import of Turkey between the years 1923-2010 were examined with piece wise regression. Examining the distribution chart of data, ratios of export to import show a wavy distribution between the years 1923-2010. In models where the distribution is wavy, it is more advantegous to use piece wise regression rather than a single model. In this study, the distribution was divided into three parts and all the parts were analyzed with three different models, namely piece wise linear, quadratic and cubic models. It was aimed to determine the best fitting model.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :