Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibrahim hakkı hazretleri’nin abdurrahman gazi zaviyedarlığı ve zaviyedarlık meselesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

XVIII. yüzyılın önemli ilim adamlarından birisi olan İbrahim Hakkı Hazretleri, Osmanlı Sultanlarının yakın ilgisine ve ihsanına mahzar olmuştu. Sultan I. Mahmud tarafından iltifat ve takdir gören İbrahim Hakkı’ya ilmî seviyesinden ötürü müderrislik payesi verilmişti. İstanbul’daki çalışmalarını Erzurum’da devam etmek üzere bâ-şart-ı tedris Abdurrahman Gazi Zaviyesi’nin zaviyedarlık vazifesine tayin edilen İbrahim Hakkı vazifesinin gereği olarak öğrenci yetiştirmeye gayret etmişti. Osmanlı tahtında görülen değişikliklere rağmen, İbrahim Hakkı zaviyedarlık görevini sürdürmüştü. Ancak daha sonra ortaya çıkan Şeyh Muhammed adlı birisi İbrahim Hakkı’nın tasarrufundaki zaviyedarlığı bir fırsatını bularak uhdesine almıştı. Divan-ı Hümayun’a intikal eden meselede haksız yere müdahale olunan zaviyedarlık vazifesinin İbrahim Hakkı Hazretleri’nin tasarrufunda olduğuna dair hüküm verilmişti.

Özet İngilizce :

Ibrahim Hakki is one of the most important scholars of the eighteenth century as a reason theOttoman Sultans appreciated and honoured him. Sultan Mahmud I made him, because of hisscientific success, a müderris, formerly professor at a medresseh. He educated students at theZaviye of Abdurrahman Gazi in Erzurum to where he was appointed to carry on his studies.Though there were many changes in the government of the Ottoman state, the status ofIbrahim Hakki did not change. However, a man called Sheyh Muhammed interfered and gotthe duty of Ibrahim Hakki. The trial of this event was held at the Divan-i Hümayun and theshowed interest in this trial after which was decided on the favor of Ibrahim Hakkı.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :