Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

I. kademe ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin soru sorma ve eleştiri yapma becerilerine olan katkısı (erzurum il merkezi örneği )

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ilköğretim l. kademe sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının öğrencilerin beceri geliştirme ve eleştiri yapabilme yeteneğini geliştirmeye uygun olup olmadığı, öğretmen görüşlerine göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma, 114 sınıf öğretmenine uygulanan anketten edinilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; ilköğretim l.kademe sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularının , öğrencilerin soru sorma becerilerini geliştirmeye yönelik olduğu görüşüne katılan öğretmenlerimizin oranı % 49.1, eleştiri yapma becerilerini geliştirmeye yöneliktir, diyenlerin oranı ise % 45.7’ dir.

Özet İngilizce :

This study aimed to investigate the classroom teacher attidutes at primary education of geography department in relation to the contribution of textbooks to the developement of questioning tecqhniques and the critical thinking abilities. Total 114 teacher attended the study and the data collected using a questionnaire.According to the findings, total 49.1 % teachers said the topics covered in the textbooks helped to improve the questioning tecqhniques, and 45.7 % agreed these textbooks help to develop the critical thinking abilities of the learners.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :