Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hâricî lerin “el-emru bi’l-ma’rûf ve’n-nehyu ani’l-münker” anlayışı

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

“El-Emru bi’l-ma’rûf ve’n-nehyu ani’l-münker / iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak” prensibi İslam’da büyük bir öneme sahiptir. Bu bir görevdir ve her müslümanın yapması gereken bir emirdir. Ancak ilk dönemden günümüze kadar bu emrin yerine getirilmesi konusunda Müslümanların genellikle üzerinde birleştikleri bir husus vardır. O da, fiili müdahale devletin, dille uyarı alimlerin ve kalble buğz şekli de sıradan diğer Müslümanlarındır. Bu konuda her önüne gelenin iyilikle emrediyorum, kötülükten sakındırıyorum diyerek müdahaleye kalkışması fitneye sebebiyet verir. Ancak Hâriciler, tek ve asıl Müslüman kendilerini saydıkları ve diğer Müslümanları müşrik veya kafir kabul ettiklerinden dolayı onları kendileri gibi düşünmeye ve fiili müdahalede bulunmaya zorlamışlar ve katılmayanları ise öldürmüşlerdir. Dolayısıyla, tarihte İslam adına çıkan fakat, İslam’ın ruhuyla asla bağdaşmayan bir yapı sergilemişlerdir. İslam’ın terörle hiç ilgisinin olmadığı halde, İslam ülkelerinde adeta terör havası estirmişlerdir. Günümüzde de zaman zaman benzeri oluşumlar gözlenmektedir.

Özet İngilizce :

Principle “el-emru bi’l-ma’rûf ve’n-nehyu ani’l-münker / to command goodness to avoid from badness” has big importance in Islam. This is a mission and command that every Muslim has to do it. But, in order to do this command to the present from first period there is a state that Muslims generally agree on it. That is, government does action for intervention scholars warn by their tongues and the other Muslims do not like by their heart. At this subject, if every body does action for intervention saying that I make it to command good and to avoid from badness, it causes an instigation. But, since Haricies accept only themselves as Muslim and accept the other Muslims as polytheist and unbeliever, they used force to think like they and to action in intervention, and they killed them who do not accept Haricies. Consequently, they appeared in the name of Islam but they showed a structure which is not fit to spirit of Islam. Although Islam is not related to terrorism, they cause terrorism weather in Islam Countries. At the present, time to time, similar formations are seen.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :