Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hız, alkol ve genel trafik denetimlerinin trafik kazaları üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Trafik kazaları hem ülkemizde hem de dünyada can kayıplarına, yaralanmalara, sosyal ve psikolojik yıkımlara ve maddi kayıplara neden olan devasa bir problemdir. Bu kadar ciddi ve kapsamlı bir problem olan trafik kazaları için önerilen çözümlerin en etkililerinden birisi trafik denetimleridir. Bu araştırma, Türkiye’de polis tarafından yapılan trafik denetimleri sayıları ile trafik kazaları sayıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgular trafikdenetimleri ile toplam trafik kaza sayıları arasında negatif yönlü ancak zayıf bir ilişki olduğunu
göstermiştir. Kaza türlerine göre yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, trafik denetimleri ile maddi hasarlı kazalar arasında negatif yönlü ancak zayıf bir ilişki olduğunu, bununla beraber denetimler ile ölümlü-yaralamalı kazalar arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Trafik denetimleri toplam kaza sayılarını %5 oranında ve maddi hasarlı kaza sayılarını %6 oranında açıklayabilmektedir. Alkol ve hız denetimlerinin kaza sayıları üzerindeki etkilerini inceleyen analizlerin bulguları, bu iki tür denetimin trafik kazası sayıları üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir. Ancak, alkol denetimlerinin hem ilişki düzeyi hem de varyans açıklama yüzdesi genel denetimlerin değerlerine yakın
olduğundan ve ayrıca olasılık değerleri de 0,05 anlamlılık düzeyine yakın olduğundan alkol denetimlerinin kazalar üzerindeki etkileri de dikkate değerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Traffic accident is a huge problem which causes looses of life, injuries and
psychological and economical damages both in the world and in Turkey. Traffic control is one of the most effective solutions against traffic accidents. This study investigates the relationship between the number of traffic controls by police officers and the number of traffic accidents. The findings show that there is a significant and negative but a weak relationship between the number of traffic controls and the number of traffic accidents. However, the relationship between traffic control and traffic accident is only significant for minor traffic accidents not for the fatal accidents. Traffic control can explain 5% variance on the total number of traffic
accidents and traffic control can explain 6% variance on the number of minor traffic accidents. Alcohol and speed controls cannot explain a significant amount of variance on the number of traffic accidents. On the other hand, alcohol controls explained an amount of variance which is very close to the explained variance by whole traffic controls. Also, the probability score for alcohol controls in multiple regression tests is close to the alpha 0.05 level. That is why, the effect of alcohol controls on traffic accidents should be taken into account.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :