Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi piyasalarında görülen anomaliler ve bireysel yatırımcı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Finans alanında bir çığır açmış olan etkin piyasalar hipotezi (EPH)’ne göre; piyasada hisse senedi fiyatları temel değeri yansıtmakta, böylece bazı teknikler kullanarak ekstra bir kazanç elde edilememektedir. Aynı şekilde hisse senedi getirileri zamandan bağımsız olup tüm zaman dilimleri getiri açısından farksızdır. Yani bu hipoteze göre, bilgili bilgisiz hiç kimse piyasanın üzerinde bir getiri sağlayamamaktadır. Dolayısıyla ekstra kazanç elde etmek için bir takım teknikler kullanmak yararsızdır. Ancak yapılan pek çok çalışmayla EPH’yle çelişen sonuçlara ulaşılmış ve getiriler üzerinde zamanın etkisi ortaya konmuştur. Bu durumlar “Anomaliler” olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmada İMKB’de bireysel olarak yatırımlarını yöneten yatırımcıların “Anomaliler” hakkındaki düşünceleri sorgulanmaktadır

Özet İngilizce :

According to efficient markets hypothesis, which broke a new epoch in the field of finance; share prices in the market reflect the basic value and therefore, no additional profit may be acquired by utilising some techniques Also, incomes from shares are independent from time and all time frames is indifferent in terms of income. So, according to this hypothesis, none – well-educated or not- can cannot acquire income above the market. Thusly, it is useless to utilise some techniques with the purpose of acquiring extra income. However, with numerous studies conducted, it has been arrived at results conflicting with EPH and the effect of time on the incomes has been demonstrated This cases is called “Anomalies”. In this study, are researching the ideas about “Anomalies” of investors, who manage their investments individually on ISE.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :