Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hesap verebilirlikte denetimin yeni rolü

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Hesap verebilirlik, kamu yönetiminde açıklığın sağlanması bakımından önemli bir niteliğe sahiptir. Kamu kurumlarının ve yöneticilerinin idari eylem ve işlemlerinin belli otoritelerce değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Geleneksel kamu yönetiminde hesap verebilirlik bürokrasinin politikacılar tarafından denetlenmesini, politikacıların da seçimler yoluyla halka hesap vermesini içermektedir. Bu bakımdan bürokratik süreçlere ve hukuki kaidelere önem verilmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı hesap verebilirliği daha çok yönetsel ve kurumsal açıdan sağlamaya çalışmaktadır. Profesyonel hesap verebilirliğe ağırlık vermektedir. Hesap verebilirlikten daha geniş bir kavram olan denetim, kamu yönetimindeki faaliyetlerin belirlenen biçimde yürütülüp yürütülmediğini sorgulamaktadır. Kamu kurumlarının amaçlarını başarıyla gerçekleştirmeleri, kamusal sorumlulukların uygun bir biçimde yerine getirilmesi denetim vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Hesap verebilirlik yönetsel işlevlere ilişkin denetim mekanizmalarından sadece birini oluşturmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi hesap verebilirliği sağlamak için iç denetim ve bürokratik kontrole önem vermektedir. Yeni kamu yönetiminde ise hesap verebilirlik performans göstergelerine dayalı ve sonuç odaklı bir denetim aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yeni denetim anlayışı, girdilerden daha çok çıktılar üzerinde durmaktadır. Vatandaş tercihlerini dikkate aldığı için demokratik bir nitelik arz etmektedir. Kamu kurumlarında etkinlik ve verimliliği gerçekleştirme amacındadır. Elde edilen performansın arttırılması üzerinde durmaktadır. Kamu hizmetlerini sayısal veriler temelinde ölçmek istemektedir ve iktisadi göstergelerin sonuçlarına göre hareket etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Accountability, in terms of ensuring openness in public administration, is an important attribute. Certain authorities and managers of public institutions and processes allow evaluation of administrative action. In traditional public administration accountability included control of bureaucracy by politicians and politicians to account to the public through elections. In this regard, attention is given to rules of bureaucratic and legal processes. Accountability in the new public management approach is committed to ensuring more managerial and institutional aspects. It focuses on professional accountability. Broader concept of accountability, the audit conducted in the manner set out to question the activities of public administration. Successfully carry out the objectives of public institutions, in accordance with the fulfilment of the responsibilities is realized by means of control. Accountability is the only one of the control mechanisms for administrative functions. In traditional public administration, accountability is important to ensure that the internal audit and bureaucratic control. In the new public management, accountability is carried out by means of performance indicators and results-oriented an audit. This new audit approach concentrates on outputs than inputs. For it is taken into account of citizens’ preferences, it is of a democratic nature. It is intended to perform effectiveness and efficiency in public institutions. It focuses on improving the performance achieved. It necessitates to measure public services on the basis of numerical data and acts according to the results of the economic indicators.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :