Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hazırlık faaliyetleri fırsat maliyetlerinin üretim kararlarına etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, hazırlık faaliyetleri fırsat maliyetlerinin üretim kararlarına etkisi araştırılmaktadır. İşletmelerde üretim kararlarını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden birisi hazırlık faaliyetleri; diğeri hazırlık maliyetleridir. Hazırlık faaliyetleri, kullanılabilir kapasitenin kaybına yol açmakta ve üretim maliyetlerini artırmaktadır. Dolayısıyla hazırlık faaliyetleri, hem mamul karışım kararlarını hem de ürün parti büyüklüğünün belirlenmesine yönelik kararları etkilemektedir. Ayrıca bu faaliyetler, işletmelerde stok artışına sebep olmaktadır. Bu bakımdan hazırlık faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili maliyetlerin bilinmesi durumunda, işletmeler kârı maksimuma çıkaracak en uygun mamul karışımını belirleyebilecekler ve stok maliyetlerini azaltabileceklerdir. Ayrıca, yönetimin dikkatleri hazırlık faaliyetlerini azaltacak yatırımlar üzerinde yoğunlaşacaktır.

Özet İngilizce :

This study investigates the impact on production decisions of setup activities opportunity costs. There are many factors that affect production decisions in firms. One of these factors is setup activities and the other setup costs. Setup activities result in loss of available capacity, and increase production costs. Consequently, setup activities affect both product mix and lot-sizing decisions. Furthermore, these activities result in excess in stocks. In this respect, knowing setup activities and setup-related costs, firms will determine optimal product mix to maximize profit, and reduce stock costs. In addition, management’s attention will focus on investments that will reduce setup activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :