Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastanelerde rekabet stratejileri ve performans

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü1, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'de faaliyette bulunan hastanelerin bir rekabet stratejisinin olup olmadığı, rekabet stratejileri varsa hangi stratejileri izledikleri ve rekabet stratejileri ile performansları arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak hastane yöneticilerine uygulanan bir anket ve Sağlık Bakanlığı 2007 Yılı Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı kullanılmıştır. Çalışma 165 hastane üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre sağlık sektörüne girişte en önemli engeller, giriş maliyetlerinin yüksek olması ve yasal düzenlemelerdir. Hastane yöneticileri yeni hizmet alanlarına girerken rakiplerinin pozisyonlarını dikkate almaktadırlar. Özel hastaneler daha önde olmak üzere tüm hastaneler farklılaşma stratejisini izlemektedir. Bunu odaklanma ve toplam maliyet liderliği stratejileri takip etmektedir. Herhangi bir rekabet stratejisi izlediğini belirten hastanelerin performansı, hiçbir strateji izlemeyen hastanelerden daha yüksektir. Ancak, rekabet stratejilerinden herhangi birini izleyen hastanelerin performansları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamaktadır. Ayrıca hastanelerin mülkiyet biçimi de performanslarını etkilemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate hospitals, have been operating in Turkey whether they have a competitive strategy, and to investigate if they have a competitive strategy, what strategies are followed, and to investigate whether relationship between competitive strategies and performance. The data that used in the study was obtained from a questionnaire that was created by utilizing related literature and 2007 Inpatient Facilities Statistical Almanacs of Ministry of Health. Study was conducted on 165 hospitals. According to the findings of study, the most important barriers to entry in the health sector are high entry costs and legal regulations. Hospital administrators have been taking into account of the positions of their competitors, while they enter to new service areas. Although private hospitals are more ahead, all hospitals have been following to differentiation strategy. Total cost leadership and focus have been following it. Performances of hospitals that have a strategy are higher than hospitals that have not have a strategy. However, if they have any competitive strategies, there is not any statistically significant difference of performance among hospitals. In addition performances of hospitals are affected from ownership of hospitals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :