Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin empatik beceri ve karar verme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin empatik becerileri ve karar verme stratejileri incelenmiştir. Araştırmanın evreni, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde 2003-2004 öğretim yılında öğrenim gören üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma örneklemi, bu evrenden seçkisiz (random) olarak belirlenen toplam 189 kişiden meydana gelmiştir. Araştırmada, bireylerin empatik becerileri ile ilgili veriler Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği- B Formu; karar verme stratejileri ile ilgili veriler ise Kuzgun (1992) tarafından geliştirilen Karar Stratejileri Ölçeği ile toplanmıştır. Cinsiyetlerine göre, bireylerin empatik becerileri, mantıklı, içtepisel karar verme stratejileri puanları arasında kızların lehine anlamlı farklılaşma bulunurken, kararsızlık ve bağımsız karar verme stratejisi puanlarına göre anlamlı farklılaşma bulunamamıştır. İçtepisel karar verme stratejileri puanları arasında Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin lehine; kararsızlık puanları arasında ise Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı farklılaşma bulunurken, empatik becerileri, bağımsız, mantıklı karar verme stratejileri puanlarına göre anlamlı farklılaşma bulunamamıştır. Ayrıca öğrenim görülen sınıf düzeylerine göre, bireylerin sadece kararsızlık puanları arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this research, the emphatic skills and decision-making strategies of the students of the Department of Fine Arts Education, Faculty of Education were studied. The research covers the students of Kazım Karabekir Education Faculty, Atatürk University of the academic year 2003-2004. The sample of the research includes 189 persons based on a random selection. The data of this research were collected with Scale for Emphatic Skill Form-B developed by Dökmen (1988) and Scale for Decision Strategies by Kuzgun (1992). Besides Personal Information Form prepared by the researcher himself was benefited from order to obtain information releated to several variables. For the analysis of the data obtained t test and Variance Analysis (One Way Anova) As the result of the research, these findings were found: Based of difference of gender, as for the scores for the empathic skills, logical and spontenaous decision-making strategies a meaningful difference could not be found as regards the scores for indecision and independent decision-making strategies. As for the score for spontenaous decision-making strategy meaningful difference was found in favour of the students of Department of Painting Education and as for the score for indecision meaningful difference was found in favour of the students of Department of Music Education while meanningful difference could not be found in reltion to the scores for empathic skills, independent and logical decision-making strategies.Besides, the only difference was in the scores for individuals’ indecision with respect to their grades.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :