Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güneydoğu anadolu bölgesindeki intiharların incelenmesi: batman ili örneği

Yazar kurumları :
Emniyet Müdürü, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

İntiharlar farklı sıklıklarla da olsa bütün toplumlarda görülen ve toplumları derinden etkileyen bir problemdir. İntihar, bireyin kendisini planlı ve kasıtlı olarak öldürmeye çalışmasıdır. Dünyada ortalama her yüz bin kişide 15 kişi intihar etmektedir. Yıllık yaklaşık 3 bin kişinin intihar ettiği Türkiye'de bu oran her yüz bin kişide 3 kişi civarındadır. Güneydoğu Anadolu illerinde yaşanan intiharlar özellikleri ile Türkiye'nin genelinden ayrılmaktadır. Bölgenin kendi dinamiklerinin etkisi ile hem intihar daha fazla yaşanmakta hem de Türkiye genelinin aksine kadınlar daha fazla intihar etmektedir. Bu araştırmada Batman ilindeki meydana gelmiş 18 intihara teşebbüs vakası intihar teşebbüs olaylarının öncesi ve sonrasında yaşananlarla beraber kalitatif (nitel) yöntemler kullanılarak derinlemesine incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre 15-25 yaş grubunda, ortalama kardeş sayısı 10 olan, ekonomik durumu düşük ve çoğunlukla kadınlar daha çok hap içmek yöntemini kullanarak intihara teşebbüs etmişlerdir. İntihara teşebbüs nedenleri olarak Türkiye'nin geri kalanında olduğu gibi yalnızlık hissi ve sosyal bağların zayıflaması nedenleri ön plana çıkmaktadır. Medyada sansasyonel olarak çoklukla bahsedilen töre, gelenek-görenek, aşiret ve aile baskısı ve kız-erkek arkadaş problemleri öncelikli sebepler olarak görünmemektedir.

Özet İngilizce :

As a serious social problem, suicides have been seen in every society in different frequencies. Suicide is defined as an individual's deliberate killing attempt of himself or herself. Approximately 15 individuals in every 100 thousands commit suicides in the world. In Turkey, 3 individuals in every 100 thousands commit suicides and suicides are the death reason for 3 thousands individuals in a year. The dynamics of suicides in the South Eastern Anatolia do not resemble to the general suicides dynamics of Turkey. In this region, the frequency of suicides is higher than the other regions and suicides and suicides attempts of women are particularly higher than men. This qualitative research study investigated 18 suicides attempt cases and their reasons and results in the Batman City in the region. The findings showed that women from the age group of 15-25, averagely having 10 siblings, and having financial difficulties attempt to commit suicides. The common way of suicides attempt was taking medicines in different types. The main reasons for suicides attempts were the feeling of loneliness and weak social liaisons of the participants, which are also main suicides attempt reasons in the general of Turkey. On the contrary the common belief about the reasons of suicides in the region, which is particularly supported by Media, the findings showed that customs, traditions, pressure from clans and parents, and problems related to boyfriend or girlfriend have small amount of effect on suicide attempts in the region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :