Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Grek sanatında görülen khimaira’nın köken ve gelişimi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Khimaira, Grek sanatında görülen Doğu kökenli karışık yaratıklar arasındaki, en yaygın tiplerden biridir. O Grekçe keçi olarak adlandırılmasına rağmen her şeyden önce bir aslan karşılığı bir yaratığı temsil eder. Onun keçi olarak adlandırılmasına sebep olan şey sırtından çıkan keçi başıdır. Grek Sanatında Khimaira figürünün beş farklı tipi izlenir. Özellikle Seramik sanatında karşımıza çıkan bu tipler Grek sanatının dışa açıldığı M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanır. Bu tiplerin kökenlerine baktığımızda bir çoğunun Doğu sanatlarında daha önceki dönemlerde kullanıldığı görülür. Khimaira’yı bir bütün olarak değil de diğer uzuvlarıyla değerlendirdiğimizde ise, bunların Ön Asya ve Mezopotamya sanatlarında M.Ö. 3. binden itibaren çok yaygın olarak kullanıldığını görürüz. Khimaira köken olarak Doğu sanatlarının bir ürünüdür. Fakat mitolojideki bilinen son şeklini Grek sanatında almıştır.

Özet İngilizce :

Khimira is one of the most common types across the Eastern originated fantastic creatures extant in Greek art. Though it is called goat in Greek, it primarily represents a lion . The reason why it is called goat is the head of a goat rising strangely out of it is back. In Greek art five different types of the Khimira figure are seen . These types , especially encountered in ceramics, began to be used frequently from 8 th B.C when Greek art expanded out. Looking the origins of these types it can be seen that most of them were used in Eastern art during previous periods. When we evaluate Khimira not as a whole but seperately in terms of its snake and goat parts , and its flaring, it can be seen than these date back to 3 th millennium B.C in front Asia and Mesopotamian arts. Originally Khimira is a product of Eastern Arts. However it took its latest form as known in the mythology , from Greek Art.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :