Gönüllülük ve Erzurum 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunları

Öz 25. Üniversitelerarası Kış Oyunları Erzurum’da düzenlenecek ve 2011 Winter Universiade Organizasyon Komitesi, büyük olasılıkla 2011 Ocak ayında 20 gün süreyle başarılı bir organizasyon için yaklaşık 800 gönüllüye ihtiyaç duyacaktır. Gönüllüler ağırlıklı olarak Atatürk Üniversitesi öğrenci topluluğundan seçilecektir. Bu çalışma Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin Winter Universiade 2011’de gönüllü olarak çalışmaya ne kadar ilgi duyduklarını tespit amacıyla yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin Winter Universiade’ye gönüllü katkıda bulunmaları motif analizlerinin değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle spor organizasyonları, gönüllülük ve gönüllülük motivasyonları ile ilgili çalışmalar incelenerek kuramsal çerçeve oluşturulmuş ve ardından Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören potansiyel gönüllülere (öğrencilere) yönelik yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Kaynakça

Auld, Chris ve Cuskelly, Graham. (2001). “Behavioural characteristics of Volunters: Implications for community sport and recreation organisations”, Australian Parks and Leisure, 4 (2), pp.29-37.

Bertan, Serkan. (2008). “Otel İşletmeleri Yönetiminde Bilişim Teknolojileri ve 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2008, (21), pp.293-312.

Caldwell,Linda L. ve Andereck, Kathleen L. (1994). “Motives for Initiating and Continuing Rembership in Recreation Related Voluntary Associations”, Leisure Sciences, 16 (1), pp.33-40.

Coleman, Ron. (2002). “Characteristics of Volunteering in Uk Sport: Lesson From Cricket”, Meaning Leisure, (7), pp.220-238.

Deffner, Alex ve Labrianidis, Lois, (2005),“Planning Culture and Time in a Mega-event: Thessaloniki as the European City of Culture in 1997”, International Planning Studies, 10 (3-4), pp.241-264

Eurepean Conference of Ministers of Transport (ECMT). (2003). Transport and Exeptional Public Events Report on The Hundred and Twenty Secound Round Table on Transport Economics, Paris.

Kaya, Ö. (2007). Atatürk Üniversitesinin Elli Yılı, Ankara: Kariyer Matbaacılık.

Koşan, Kadir. (2007). “Winteruniversiade 2011 Erzurum”, 25. Üniversitelerarası Kış Oyunları, Pazarlama Dünyası, 21 (5), ss.56-62.

Kurscheidt, Markus. (2004). “Stand und Perspektiven ökonomischer Forschung zum Fussball – Eine dogmenhistorische Annaeherung“ [State and Perspectives of Economic Research on Football – A History of EconomicThought Approach], In P. Hammann, L. Schmidt, and M. Welling (Eds.), Ökonomie des Fussballs[Economics of Football], Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. 2004, pp. 25-58

Milts, H. (2005). Sportevents und Nachhaltigkeit, Ein Projekt, Wuppertal Instıtut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.

Özçomak, M. S., Oktay, E., Özer, H. (2006). “Erzurum İlinde Potansiyel Doğalgaz Talebini Etkileyen Faktörlerin Tespiti”, Ekev Akademi Dergisi, Ayrı Basım, 10, (27), ss.309321.

Sentedalps. (2006). Sports Event Network for Tourism and Economic Development of the Alpine Space, Guide book for the management of sport event volunteers. «How to manage human ressources?». Alain Ferrand (Editor), Nicolas Chanavat et al. ChavannesLausanne: IDHEAP 2006.

Sport Volunteers and Other Volunteers. (2005). Some Data From the 2002 General Social Survey National Centre for Culture and Recreation Statistics, Report prepared for the Standing Committee on Recreation and Sport, May 2005.

Thöni, Erich ve Philippovich, Tassilo. (2005). Sportökonomik, Sozio-ökonomische exante Evaluierung, Ders Winteruniversiade Innsbruck/Seefeld 2005.

Uysal Y. ve Aydın Ş. (2006). 23. Uluslararası Üniversite Olimpiyatları (Universiade), İzmir 2005 Yaz Oyunlarında Gönüllülerin Etik Davranışları ve Yönetimine ilişkin Bir Araştırma, Haftasonu Turizm Konferansı X, Turizmde İş Ahlakı (11-13 Kasım) Nevşehir, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.

Williams, P.W., Dossa, K.B., ve Tompkins, L. (1995). “Volunteerism and special event management: A case study of Whistler’s Men’s World Cup of Skiing”. Festival Management and Event Tourism, (3), pp. 83-95.

Yardımcı, Sibel. (2005). Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal, İstanbul: İletişim Yay.

Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye. (2004). SPSS Uygulamalı Araştırma Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık.

Yemane, T. (2001).Temel Örnekleme Yöntemler, Çevirenler: Celal Aydın, Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel, İstanbul: Literatür Yay.