Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmişlik göstergeleri ve e-devlet indeksi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1, Merkez Bankası/Erzurum2
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ülkelerin e-devlet indeks değerleri ile ekonomik ve sosyal göstergeler arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu nedenle farklı gelişmişlik seviyesinde ülke örnekleri seçilmiş, gelişme süreçleri ve elektronik devlet uygulamaları arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Ayrıca elektronik yapılanmanın ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önemi de araştırılmıştır. Bu amaçla dünya çapında farklı kurum ve kuruluşlar tarafından BİT alanındaki gelişmeleri ölçmek için hazırlanan değişik indeksler tanıtılarak, oluşturulma amaçlarından bahsedilmiştir.

Özet İngilizce :

Goal of this study to find out are there any relations between countries’ e-government indexes and social indicators. Because of that countries are selected in different development level, examine relation between development processes and e-government implementation. Moreover, important of elektronic structring on economic and social progress. For this purpose, prepared by various international instutitions and organizations to understand information technology improvement indexes are introduced and prepared aims are mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :