Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel risk yönetiminden kurumsal risk yönetim sistemine geçiş

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
666
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşanan uluslararası finansal krizlerin ve şirket skandallarının gerisinde yatan nedenlerden birisi de kamu ve özel sektör işletmelerinin risk yönetimi politikalarının yetersiz kaldığı görüşüdür. Bu yetersizliği gidermek ve kurumların daha şeffaf yönetilmesini sağlamak için kurumsal risk yönetim sistemine olan gereksinim artmıştır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel risk yönetimiyle karşılaştırmalı olarak kurumsal risk yönetimi sistemini incelemektir. Çalışmada öncelikle geleneksel risk yönetimi sisteminin ortaya çıkışı ve genel özellikleri, kurumsal risk yönetim sisteminin geleneksel risk yönetim sisteminden farklılıkları, kurumsal risk yönetim sisteminin özellikleri ve unsurları, kurumsal risk yönetim sistemine duyulan gereksinim ve bu sistemin önemi ve avantajları üzerinde durulmuştur. Son olarak bu çalışmanın bazı kısıtları olduğu belirtilmiş ve gelecekte bu konuda araştırma yapacaklara bazı öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Financial crisis and corporate scandals are thought because of the insufficiency of public and private institutions risk management system. The requirement of enterprise risk management is increased for removing this insufficiency, providing more transparent management systems. The aim of this study is to examine the traditional risk management in comparison with enterprise risk management system. This study first emphasizes the emergence and features the traditional risk management systems, and enterprise risk management differences from traditional risk management system. Then the features and components of enterprise risk management system, the requirement for enterprise risk management and the importance of this system and advantages were emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :