Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fârâbî’de insan – devlet ilişkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Farabi’ye göre siyaset; bilimdir, sanattır ve bilgeliktir. İnsan siyasi bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. İnsan, en üst siyasi teşkilat olan devleti kurabilecek kabiliyettedir. O, siyaset bilimini, bilgeliğini ve sanatını hem insanın tabii/doğal hayatı ve hem de toplumsal hayatıyla ilgili doğuştan gelen yetenekleri, kazanımları ve birikimleri üzerine kurar. Onun siyaset anlayışı insan merkezlidir. İnsan toplulukları, devlet kuracak siyasi kurum ve kuruluşları tamamlayamazsa bu topluluk eksik topluluk olarak kalır. Tam topluluk olunca medine/il/devlet kurulur. Devletlerin yapısı ve amacı farklılık arz etmektedir. Siyasi düzen kainat düzeninin bir benzerliğini gösterir. Devlet kuruluş amacıyla erdemli ya da erdemsiz olur. Devletin amacını belirleyen o devleti kuran devlet başkanını görüş ve düşüncesidir. Siyasetin temel amacı, insanın kalıcı en yüce mutluluğu temel almalıdır. Devleti ilk kuran kişi Reisü’l evvel / İlk Başkan’dır. Erdemlilik amacı üzerine kurulan devlet, El- Medinetü’l Fazıla/ Erdemli devlettir ve bu devletin kurucusu da er- Reisü’l Fazıla/Erdemle Başkan adını alır. Bu devletin kuruluşuna ve kurumsallaşmasına katkıda bulunan birey, aile, köy, kent erdemlilik sıfatını alır. Erdemsiz devletler de kendi arasında çok çeşitli adlarla adlandırılmaktadır.

Özet İngilizce :

According to Farabi, policy is a science, an art and wisdom. Man is a political entitiy.Due to twis feature, humen is of a capability which is able to set up a state. Every human society can not reach political autority by setting up the state. This is because this formation is lack of structure as complete society happened, Medine/state become a city state. This states become either virtual or without virtual with regard to its aim. While virtuous Medine is a unique , un – virtuous sties show variety. İt, determining the aim of these cities, depends on the perpose in view and thought of the head of state establisting Medine. The state of Farabi is centred with human. İt accept human hoppines as a foundation. The main purpose of the state is the reductien human unhappiness the minimum .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :