Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faaliyete dayalı maliyetleme yöntemine göre kalite maliyetlerinin ölçülmesi - tekstil sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel rekabet ortamında işletmelerin en önemli önceliği müşterilerin tatminini en yüksek seviyeye çıkarmak ve maliyetleri düşürmek olmalıdır. Bunu başarmanın yollarından birisi de üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmektir. Bu bağlamda kalite maliyetlerinin ölçülmesi, analizi ve işletme yönetimine rapor edilmesi hayati öneme sahiptir. Ancak, Türkiye’de uygulanan muhasebe sistemleri, kalite maliyetleri ile ilgili bilgileri zamanında işletme yönetimine sunmada yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, daha doğru ve güvenilir bilgiler sağlayan faaliyete dayalı maliyetleme (FDM) yönteminin kalite maliyetlerinin ölçülmesinde Türkiye’de de uygulanabilirliğini araştırmaktır.

Özet İngilizce :

In a global competition environment, businesses must give precedence for maximizing costumers’ satisfaction and decreasing costs. One way of this is to increase the quality of goods and services. So, measurement, analysis, and reporting of quality costs to the board of directors are crucial. However, accounting systems in Turkey are insufficient in terms of reporting the information of the quality costs to the board in time. Therefore, the main objective of this study is to search applicability of the Activity–Based Costing (ABC) method, which provide more accurate and reliable information, to measure of the quality costs in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :