Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski ahit’te zaman

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Yahudilik Antik Yunan felsefesindeki zamanın ezeliliği anlayışına oldukça yabancıdır.
Burada ana düşünce zamanın evrenin yaratılmasından sonra ortaya çıktığıdır.
Yani evren zaman içinde değil; zaman evren içinde yaratılmıştır. Yahudilikte zaman hiç şüphesiz yapılandırılmış bir zamandır ve mesela yaratılış haftası, dinlenme günü ve yıldızların Tanrının isteğine göre hareket ettikleriyle ilgili farklı yapılandırmalar söz konusudur. Eski Ahit’te Şabat ve bayram zamanlarında zamanın hâkimiyetinden çıkarak -en azından bunu başarmaya çalışarak- Tanrı’nın dinginliğine katılmak ve o dinginlikten pay almak oldukça önemlidir. İnsanın, zamanın sonunu düşünerek zamansallıktan kurtulup; sonsuz hayat için huzura kavuşması oldukça önemli inanç esaslarından biridir. Eski İsrail geleneğinde geçmiş ve gelecek zamanın önceliği bağlamında öncelik geleceğe değil, geçmişe verilmektedir. Sonluluk-sonsuzluk ilişkisi açısından sonluluk tabiata ve bütün bir varlık âlemine has bir özellik iken; sonsuzluk ve bu anlamda başlangıçsızlık Tanrı’ya ait bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. “Apokalipsi”, zaman kavramı bağlamında Eski Ahit’te karşımıza çıkan temel bir kavramdır. Bu kavram kâinatın sonunu, yani sonlu zamanın nihayete ermesini ifade eder.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Judaism does not exist in the idea of eternity of Ancient Greek philosophy.
Time is created after the universe in the Ancient philosophy. The main idea of the Old Testament appears at the moment of time after the creation of the universe. Time is within the universe, not vice versa. Time consists of forms in Judaism; like genesis [6 days of creation], seventh day, and circle of stars. Sabbath and holy days are significant periods of time for the Jews who want to escape from the restriction of time to achieve spiritual purification necessary for eternal life. Future priorities and recency in the context of the tradition of ancient Israel is not a priority, given the past. Old Jewish tradition favors the Past over the Present. In the context of finite-infinity relations finite is a quality of the universe whereas infinity is peculiarly Divine. Apocalypse is an essential term of the Old
Testament. The term refers to the finite aspect of the universe.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :