Cilt: 61 Sayı : 1
İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDEKİ (XKURY) FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ VE KURUMSAL YÖNETİM NOTU İLE ANALİZİ
Kemalettin ÇONKAR,Cemal ELİTAŞ,Gökhan ATAR

1.4K 129

Öz Bu çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmekte olan, Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan (Gözaltı Pazarı hariç) 2007 yılında yedi ve 2008 yılında on halka açık büyük ölçekli firmaların verileri üzerinde yapılmıştır. Veri seti olarak geçerli dönemlerde yer alan bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır. Finansal performans göstergesi olarak seçilen finansal oranlar 2007 ve 2008 yılları için ayrı ayrı hesaplanarak ve her bir yıl için şirket performanslarına göre Çok Özellikli Karar Verme Yöntemleri’nden bir tanesi olan TOPSİS yöntemi ile sınanmıştır. Anılan dönemdeki işletmelerin finansal performansları ölçülerek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları ile analiz edilmiştir. Çalışmada Kurumsal Yönetim olgusundan genel olarak bahsedilerek ve finansal performans ölçümünde kullanılan oranlar açıklanarak firmalar için hesaplanan oranlar TOPSIS yöntemi ile genel firma performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Her yıl (2007- 2008) için elde edilen performans puanları firmaların o yıllara ait derecelendirme kuruluşu tarafından kendilerine verilen kurumsal yönetim notu ile daha detaylı analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: XKURY, Kurumsal Yönetim, Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi

Kaynakça

Abbasi M. K., Hemati, M. ve Abdolshah, M. (2008). Analysis and Prioritizing Bank Account with TOPSIS Multiple-Criteria Decision –A Study of Refah Bank in Iran, 21st Australasian Finance and Banking Conference, August.
Kemalettin ÇONKAR,Cemal ELİTAŞ,Gökhan ATAR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.