Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurumlu emrâh’ın derlenmiş ve bestelenmiş eserleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
651
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Erzurumlu Emrâ h’ın sesi hecenin şiirdeki müzikalitesine işaret edilmiş, büyük bir kısmı terennüm edilmek maksadı ile yazılmış olan Emrah’ın ezgili şiirleri incelenmiş, türkü formu çerçevesinde değerlendirilmiştir. TRT Türk Sanat müziği ve Türk Halk müziği repertuarları gözden geçirilerek, ezgili eserler tespit edilmiş, ezgisel yapıları incelenmiş, âşık müziği ile Türk halk türküsü ilişkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu araştırma vesilesi ile TRT repertuarında güftesi Âşık Veysel’e ait olarak görülen bir dörtlüğün aslında Erzurumlu Emrah’a ait olduğu gerçeği, destekleyici bilgilerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Şiiri terennüm için bir vasıta olarak gören Emrah’ın halk hafızasında yaşayan ezgileri yeniden şekillendirerek türkü formunu zenginleştirmek suretiyle türkü kültürüne katkıları üzerinde durulmuştur. Kültürün bütünü ile olan ilişkisinde koruyucu bir rol oynayan halk söyleyişlerinin Türk halkının tarihî ve kültürel birikimini günümüze taşıyan önemli ve kıymetli halkbilim unsurları olduğuna dikkat çekilmiştir.

Özet İngilizce :

This study focuses on the voice of Erzurumlu Emrah and musicality of syllabes. In addition, song-like poems by Emrah most of which were written in order to be song are studied and evaluated with respect to the form of Turkish folk song. TRT Turkish classical music and Turkish folk music repertories have been examined and relationship between bard music and Turkish folk song has been focused on. Moreever it has been proved that a verse which vas thought to belong to Âşık Veysel in the TRT repertories in fact belongs to Erzurumlu Emrah. Contributions of Emrah, who saw poetry as a means of composition and who re-shaped existing tunes (melodies) and thus enriched Turkish folk song form, to folk song tradition have been observed. It has been indicated that Turkish folk songs, which have assumed a protective role in their relationship with culture, have been significant and valuable elements of folklore and have transferred historical and cultural background of Turkish people.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :