Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurum türkülerinde kullanılan ses dizilerinin türk sanat müziğinde kullanılan ses dizileri ile karşılaştırmalı analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada Erzurum yöresine ait 245 adet türkü inceleme altına alınmış ve bu Türkülerin, Türk Sanat Müziğinde kullanılan ses dizileri açısından karşılıklarının olup olmadığı araştırılmıştır. Buna bağlı olarak da Türk Halk Müziği repertuvarında yer alan Türkülerin Türk Sanat Müziğinde kuramsallaşmış olan ses dizisi isimleri ile ifade edilip edilemeyeceği sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Eserlerin seçimi için literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Eser seçimi sırasında sınırlılıklar TRT repertuvarında bulunan Erzurum yöresine ait Türküler olarak belirlenmiş ve bu Türküler karşılaştırma yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Türk Sanat Müziğindeki ses dizileri açısından karşılığı bulunan Türküler tespit edilip bu veriler yüzdelik oranlarıyla verilmiş ve kalan diğer Türkülerin bu ses dizileri esas alınarak farklı bir yaklaşım açısıyla dizi açıklamaları yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Erzurum yöresine ait türkü repertuarında bulunan 245 türkünün 217 tanesinin makamsal ses dizilerine birebir uyduğu saptanmış ve bu kısmın %88,57 lik bir oranla bu Türkülerin büyük bir kısmını kapsadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this research, 245 units are under review by the region of Erzurum study folk music and folk songs used in turkish art provision has been investigated in terms of sound sequences. Accordingly, the folk song repertoire in the Turkish Classical Music Turkish Folk Music of the audio sequence of valid names and tries to ancwer the question of whether it expressed. For the selection of works, the literatüre review. Limitations during the selection of works belonging to the songs in the Erzurum region designated as folk Songs and Folk Songs were analyzed using the method of comparison. The findings are in line with Turkish Folk Songs Art Music sound sequences are detected and these data in terms of percentage rate fort he remaining issued and a different approach based on folk songs from a number of these descriptions sound sequences made. The outcome of the research repertoire of folk songs of the region of Erzurum 217 than 245 folksong fits exactly one modal sound sequences were determined anda rate of %88,57 of this portion is seen that a large portion of those songs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :