Cilt: 3 - Sayı : 3
OSMANLIDAN CUMHURİYETE MERKEZİLEŞME POLİTİKALARININ AŞİRET SİSTEMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME
OSMANLIDAN CUMHURİYETE MERKEZİLEŞME POLİTİKALARININ AŞİRET SİSTEMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME
Sıtkı KARADENİZ

10 7

Osmanlının son döneminde Arazi Kanunnamesi ve Tanzimat ile başlayan ve Cumhuriyet döneminde de devam eden modernleşme/merkezileşme politikaları, birçok alanda olduğu gibi, özellikle ülkenin güney doğu coğrafyasındaki aşiretlerin yapısında da çok önemli değişimlere yol açmıştır. Bu süreçte, aşiretlerin yüzyıllardır sürdüre geldikleri yapıları ve hayat tarzları, bu politikalar gibi dış etkenler ve bu etkenlerin tetiklediği iç etkenler sonucunda değişmiştir. Ancak gelenekler, örfler, inançlarla yoğrulmuş olan bu yapının, kendini yeni şartlara da uyarlayarak devam ettirdiği görülmektedir. Bu yazı, bu geçişin kısa bir değerlendirmesini üzerine vazife edinmiştir
Anahtar Kelimeler: Aşiret, Modernleşme/Merkezileşme, Arazi Kanunnamesi/Toprak Reformu
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akşit, B. (1999). Cumhuriyet döneminde Türkiye köylerindeki dönüşümler. 75 yılda Köylerden Şehirlere, Bilonço’98 Kitaplar Dizisi. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Ateş Durç, S. (2009). Türkiye’de aşiret ve siyaset ilişkisi: Metinan aşireti örneği, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Barth, F. (2001). Kürdistan'da toplumsal örgütlenmenin ilkeleri, (S.R. Şengül, H. Özsoy, Çev.). İstanbul: Avesta Yayınları.

Beşikçi, İ. (1992a). Doğuda değişim ve yapısal sorunlar: göçebe Alikan aşireti, Ankara: Yurt Yayınları.

Beşikçi, İ. (1992b). Doğu Anadolu’da göçebe Kürt aşiretleri. Ankara: Yurt Yayınları.

Bruinessen, M. V. (2003). Ağa, şeyh, devlet. (B. Yalkut, Çev.). İstanbul:

Sıtkı KARADENİZ